Καρκίνος

Έρευνες πολλαπλές έχουν δείξει πως ελαιόλαδα με υψηλές Πολυφαινόλες δημιουργούν μια προστατευτική δράση έναντι ορισμένων καρκίνων ( προστάτη, μαστού, ενδομητρίου, πεπτικού συστήματος κ.α.). Δεν είναι σαφές ποια είναι η άμεση σχέση, αλλά τα ελαιόλαδα με υψηλότερες Πολυφαινόλες απέδωσαν καλύτερα αποτελέσματα στις μελέτες.