ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

Το YGEIELAION εκτός από την καινοτόμα παραγωγή και ελαιοποίηση του, αποθηκεύεται και εμφιαλώνεται με καινοτόμα επίσης διαδικασία και μέθοδο.

Μετά την ελαιοποίηση το περιορισμένης παραγωγής YGEIELAION υφίσταται αργή φυσική καθίζηση αντί για φιλτράρισμα και στην συνέχεια με φυσική ροή αποθηκεύεται με καινοτόμο τρόπο χωρίς να έρθει σε επαφή με το περιβάλλον σε μικρές ανοξείδωτες δεξαμενές διασφαλίζοντας την ποιότητα των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου όπως τη στιγμή που παράγεται.

Η εμφιάλωση γίνεται επίσης με φυσική ροή και απευθείας από τις ανοξείδωτες δεξαμενές σε χώρο κάτω από αυτές, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η εφαρμογή και τήρηση αυστηρών κανόνων και συνθηκών υγιεινής διασφαλίζουν 100% στο ακέραιο όλα τα ποιοτικά και αντι-οξειδωτικά χαρακτηριστικά στοιχεία του προϊόντος.